Kvalitetsbeskrivelse for drift

"Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder 2015" er et beskrivelses-værktøj som er udarbejdet i regi af Den Grønne Tænketank til brug ved udbud af grønne driftsopgaver. Udarbejdelsen er foregået i et samarbejde mellem offentlige udbydere og tilbudsgivere.

Formålet med denne branchestandard er at give et forlæg, som giver en kort, præcis og utvetydig beskrivelse af alment accepterede elementer med anvendelse af generelle betegnelser. Samt definerer et fælles sprog til brug ved beskrivelse af grønne driftsopgver ved udbud mv.

Se - Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder 2015

Hj3

Hent elementerne fra "Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder 2015" som tekstfil i word.

Faglig sparring

Brug Danske Anlægsgartneres erfaring fra andre udbud. Kontakt landskabsarkitekt og fagkonsulent Kim Tang på tlf. 20 940 360.