Kirkegårdens drift

Nyt hjælpeværktøj til driftsstyring sætter pasningen af kirkegårdene i system, så man får mest muligt ud af ressourcerne. Systemet består af kvalitetsbeskrivelser og en praktisk håndbog. De kan opfattes som en skræddersyet udgave af de driftsvejled-ninger for kirkegårdens særlige elementer.

Læs mere

 

kirkegård

Beskrivelseværktøj

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015 er udarbej- det af hele den grønne branche for at fremme ensartede beskrivelser

Gå til side >>