Den nye udbudslov 2016

Den 1. januar 2016 trådte en ny udbudslov i kraft. Udbudsloven samler en række regler i en lov og bidrager med lovbemærkningerne til at tydeliggøre forståelsen af reglerne.

Med loven bliver der en bredere adgang til at kunne anvende  de fleksible udbudsprocedurer, der understøtter dialog og forhandling og mulighed for at anvende den helt nye udbudsprocedure for innovationspartnerskaber.

læs mere

etiske

Find leverandør

Find en lokal anlægsgartner, som har specialiseret sig i drift af grønne områder.

Gå til side >>