Værktøjer

Standardprækvalifikation

Ideen bag udarbejdelsen af en standardprækvalifikation har været at lette udbuds-processen for både udbydere og tilbudsgivere. Ved at tilbudsgiver kan genbruge prækvalifikationsmaterialet fra sag til sag og udbyder får nemmere ved at sammen ligne de indkomne anmodninger. 

Standardprækvalifikation 

PGO3

Pleje af Grønne Områder

Et værktøj , som kan bruges til beskrivelse af en konkret driftsopgave. Selvom der ofte vil være forskellige krav til pleje og vedligeholdelse fra areal til areal pga. variation i jordbundsforhold, klima, plantevalg, alder, anvendelse, landskabs- arkitektur og stedlige traditioner mv. er der i bogen angivet konkrete kvalitetskrav og arbejdsopgaver. Disse krav og opgaver er naturligvis fastlagt udfra faglig erfaring for, hvad der i de fleste tilfælde vil være tilstrækkelig for at kunne pleje, vedligeholde og renholde et grønt område. Og kan derfor bruges som udgangspunkt for dialog mellem kunden og anlægsgartner/rådgiver.

Køb Pleje af Grønne Områder

Specialopgaver

Få hjælp til specialopgaver, som kræver en særlig faglig viden, erfaring eller special maskiner.

Gå til side >>

Faglig sparring

Brug Danske Anlægsgartneres erfaring fra andre udbud. Kontakt landskabsarkitekt og fagkonsulent Kim Tang på tlf. 20 940 360.