Hvorfor Outsource

Billigere drift

Erfaringsmæssigt opnås en besparelse på mellem 10 og 20 procent ved udbud af driftsopgaver, også selv om opgaven forbliver i eget regi. Bl.a. fordi rutimer og arbejdesgange revurderes.

Bedre kvalitet

Som forberedelse til udlicitering vil det være nødvendigt at beskrive alle opgaver.  Hvilket erfaringsmæssigt afføder en bedre kvalitet, da den enkelte medarbejder har fået nogle klare kvalitetskrav at arbejde udfra.

Optimering af driften

Udlicitering kan med fordel bruges til optimering af kommunens driftsorganisation.

- Hvorfor ikke outsource specialopgaver, som kræver specialmaskiner/uddannelse.

- Eller opgaver, der geografisk ligger uheldigt i forhold til materielgården - f.eks. en boldbane i en lille landsby, der ligger nabo til en anlægsgartner.

- Udliciter sæsonarbejder så som græsslåning og ukrudtsbekæmpelse, og få en  fast personalenormering.

Lettere administrativ styring

Da afhængigheden af egen mandskab vil være mindre. Skal man ikke høre på undskyldninger om sygdom, ferie og manglende tid pga. af  andet arbejde.

Beskrivelseværktøj

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015 er udarbej- det af hele den grønne branche for at fremme ensartede beskrivelser

Gå til side >>

Find besparelser

Erfaringsmæssigt opnås en besparelse på mellem 10 og 20 procent ved udbud af driftsopgaver.

Gå til side >>