Virksomhedsoverdragelse på en god måde

Problemerne med virksomhedsoverdragelser efter udbud kan afbødes. En tidlig ori-entering om overdragelsen. En hurtig og aktiv velkomst. En klar opgavefordeling. Uddelegering af ansvar. Og en åben og løbende adgang til den nye ledelse. Det kan være med til at afbøde den usikkerhed og bekymring som medarbejdere kan have når de virksohedso-verdrages i forbindelse med en udlicitering. Sådan var det i hvert fald da HedeDanmark efter en licitation i 2010 overtog gartneropgaver, rengøring og flere andre 'tekniske støtte-funktioner' på Danfoss i Nordborg på Als.

 Hj4

 Læs mere