Danmarks største driftsudbud

Der blev skrevet historie, da Vejdirektoratet samlede al drift- og vedligeholdelse i et udbud. Og så blev det billigere end man havde ventet. I alt belv der udbudt 362 kontrakter på forskellige vedligeholdelsesopgaver på statsvejnettet, alle med fem års varighed og option på forlængelse i to år. 

kontrolbud

Læs artiklen

Find besparelser

Erfaringsmæssigt opnås en besparelse på mellem 10 og 20 procent ved udbud af driftsopgaver.

Gå til side >>